Fotbalová třída 1.C

Žáci ze třídy 1.C Základní školy Prokopa Holého v Lounech se na začátku školního roku setkali s trenéry týmu FK Louny. Fotbalová třída vznikla spoluprací školy a klubu. Continue reading

Školáci ze třídy 1. C se setkali s trenéry FK SEKO Louny.

Fotbalový klub SEKO Louny a Základní škola Prokopa Holého v Lounech se od letošního školního roku staly partnery. Ve spolupráci s fotbalovým klubem škola od školního roku 2021/2022 otevřela fotbalovou třídu. Třída je současně jak fotbalová tak také zaměřená na divadlo a hudbu, čemuž se bude věnovat osm dívek.

Fotbalová třída, osm chlapců a jedna dívka, funguje stejně jako ostatní první třídy ve škole, s běžnou výukou. Výjimkou jsou hodiny tělesné výchovy. Těch mají žáci prvních ročníků tři. Ve fotbalové třídě žáčky čeká hodina všeobecné průpravy, dvě hodiny budou zaměřené na fotbal pod vedením učitelů tělesné výchovy. Na tu poté malí sportovci navážou tréninkovým procesem pod vedením fotbalových trenérů na hřišti FK Louny.

Malí fotbalisté budou v odpoledních hodinách trénovat dvakrát až třikrát týdně na fotbalovém  stadionu, v zimě využijí zázemí v tělocvičně školy.

Děvčátka z 1.C se seznámila s paní učitelkou Chrastnou, která povede dramaticko-hudební výuku. Všechny děti obdržely pěkné dárky, ze kterých měly velkou radost.

Úterý 14.09. 2021
Komentářů: 0
[fbls]

Napsat komentář