PODPORA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

,,Ve fotbale není místo pro rasismus, diskriminaci a nesnášenlivost“.

Většina sportovních aktivit, fotbal nevyjímaje, je vhodným nástrojem interkulturní výchovy. Sport snižuje sociální rozdíly a podporuje spolupráci a soudržnost. Tento potenciál sportu je třeba opakovaně využívat pro integraci všech sociálních skupin dětí a mládeže.

KONCEPCE ROZVOJE MLÁDEŽE FK SEKO LOUNY

FK LN – rovnoprávnost

FL NL – mládež