PODPORA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE

,,Ve fotbale není místo pro rasismus, diskriminaci a nesnášenlivost“.

Většina sportovních aktivit, fotbal nevyjímaje, je vhodným nástrojem interkulturní výchovy. Sport snižuje sociální rozdíly a podporuje spolupráci a soudržnost. Tento potenciál sportu je třeba opakovaně využívat pro integraci všech sociálních skupin dětí a mládeže.

KONCEPCE ROZVOJE MLÁDEŽE FK SEKO LOUNY

SPORTOVNÍ FILOZOFIE KLUBU FK SEKO LOUNY RASOVÁ ROVNOPRÁVNOST OCHRANA DĚTÍ ETICKÝ KODEX FK SEKO LOUNY

RASOVÁ ROVNOPRÁVNOST

OCHRANA DĚTÍ

ETICKÝ KODEX FK SEKO LOUNY

 

FK LN – rovnoprávnost

FL NL – mládež